HomePage
Tin tức » Tin Nội Bộ » Xem nội dung bản tin Thứ bảy, 20.10.2018 09:13
Your idea about our website
Good
Medium
Not bad
Nothing to say
too bad


Thành viên: 0
Khách: 1
Số truy cập: 53599
 

Thông Báo Trúng thầu

[08.11.2012 14:56]
THÔNG BÁO TRÚNG THẦU Gói thầu: Hoàn thiện – xây, trát tầng 01, 02 khối C thuộc công trình Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế thành phố Vũng Tàu. Kính gửi: - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 Căn cứ Quyết định số 59/2012/ QĐ-DIC.PN, ngày 02/11/2012 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam về việc Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Hoàn thiện – xây, trát tầng 01, 02 khối C thuộc công trình Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế thành phố Vũng Tàu. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu Hoàn thiện – xây, trát tầng 01, 02 khối C thuộc công trình Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế thành phố Vũng Tàu, như sau: 1/ Đơn vị chỉ định thầu: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1. 2/ Giá trúng thầu lấy theo giá của hồ sơ đề xuất của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 là: 3.593.728.325 đồng. (Ba tỷ, năm trăm chín mươi ba triệu, bảy trăm hai mươi tám ngàn, ba trăm hai mươi lăm đồng). Giá trên đã bao gồm các loại thuế theo luật định. 3/ Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định. 4/ Thời gian thi công: 90 ngày kể từ ngày có lệnh khởi công. Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 cử đại diện đến làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam để thương thảo ký hợp đồng thi công xây dựng công trình. Sau thời gian 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo này nếu đơn vị không đến thương thảo ký hợp đồng coi như đơn vị từ chối ký hợp đồng. Trân trọng thông báo ./. TỔNG GIÁM ĐỐC

Kieukhoa (Theo Dic Phương Nam)

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua emailNhững bản tin khác:
Thông báo Mời thầu (08.11.2012 16:22)
THÔNG BÁO MỜI THẦU (14.01.2010 08:33)Gửi tin
Lên đầu trang
Video
Liên hệ
 
2010 DIC PHUONG NAM.
Designed by SaBa Co.,Ltd